ឆ្នាំ 2018 SPS IPC ជំរុញការអញ្ជើញ

ចាប់ពីថ្ងៃទី 27 ខែវិច្ឆិកាដល់ថ្ងៃទី 29, ឆ្នាំ 2018, ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងនឹងចូលរួមនៅក្នុងឆ្នាំ 2018 SPS IPC ជំរុញការតាំងពិព័រណ៍តុលាការនូរិមប៊ឺអគ្គិសនីស្វ័យប្រវត្តិប្រទេសអាល្លឺម៉ង់។ ទីតាំងស្តង់: សាលារាជធានីភ្នំពេញ 3, 3-414 ។ យើងបានស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅចំពោះអ្នកទៅទស្សនាស្តង់របស់យើងនិងពិភាក្សាអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ។

455454545


ពេលភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍: Jun-11-2018

កម្មវិធី WhatsApp លើបណ្តាញជជែកកំសាន្ត!