අයදුම්පත්

PROSTEPPER ගේ මෝටර් නිෂ්පාදන පුළුල් ලෙස කම්බි පටි සැකසීම සහ කර්මාන්ත, එවැනි 3D මුද්රණ ලෙස බොහෝ ක්ෂේත්ර සහ වෙබ් අඩවි, ඇඟලුම් යන්ත්රය, සී යන්ත උපකරණ, යන්ත, සැකසීමේ යන්ත්ර, වෛද්ය උපකරණ භාවිතා කළ යුතුය. අප එසේ මත දේශීය ස්වයංක්රීයකරණය කර්මාන්තය තුළ ඉහළ අවසන් මෝටර් සැපයුම්කරු වන අතර, එක්සත් ජනපදය, යුරෝපය, ජාත්යන්තර කීර්තිමත් සමාගම් අංක විසින් දක්වා ඇති නිෂ්පාදකයා වී ඇත, දකුණු කොරියාව හා.

22222 (1)          11111 (1)          33333 (1)නම් WhatsApp ඔන්ලයින් චැට්!