2018 කුලයට සත්යතාවයක් ආරාධනය රිද පදවන්නේ

නොවැම්බර් 27 දින සිට 29 වැනි දින, 2018 දක්වා, අප සමාගම 2018 කුලයට සත්යතාවයක් සහභාගී වනු ඇත නියුරම්බර්ග් විදුලි ඔටෝමේෂන් ප්රදර්ශනය, ජර්මනිය ධාවනය කරයි. කුටිය ස්ථානය: ශාලාව 3, 3-414. ඔබ අපේ ප්රදර්ශන කුටිය වෙත හා සහයෝගය සාකච්ඡා කිරීමට අප සාදරයෙන්.

455454545


පශ්චාත් කාලය: ජූනි-11-2018

නම් WhatsApp ඔන්ලයින් චැට්!