CCTV 9 phỏng vấn và báo cáo cho người sáng lập PROSTEPPER của

Trong tháng 10 năm 2017, Tập đoàn Mind-Building CCTV 9 Discovery Thợ thủ công của phỏng vấn các chương trình quay phim “Sự khéo léo trong Làm nhỏ động cơ VS quan sát và Man lương tâm”, để lộ những câu chuyện của nghệ nhân của ông Ding Xuhong, người sáng lập của Thường Châu Prostepper Công ty TNHH . Bộ phim khám phá khéo léo sprite với mọi người, và làm cho sự sụp đổ thế giới trong tình yêu với “Made in China”.

32323232

111111111 https://v.ifeng.com/video_7993765.shtml


Post time: Nov-11-2017

WhatsApp Online Chat!